Eindrapportage Validatie van online toestemmingsvoorziening

Ontwerp van een online toestemmingsvoorziening waarmee burgers op een eenvoudige manier aan kunnen geven en beheren met wie welke medische
gegevens gedeeld mogen worden.