AOW-leeftijd op basis van principeakkoord juni 2019

Deze verwachte AOW-leeftijden komen voort uit afspraken uit een principeakkoord. Dat akkoord is nog niet definitief. De afspraken over langzamere stijging van de AOW-leeftijd zijn dus ook niet definitief.

Ook als het akkoord definitief is, moet het wetgevingstraject nog succesvol worden doorlopen.  

De AOW-leeftijd voor mensen die vanaf 2025 met pensioen gaan, hangt af van de levensverwachting. De levensverwachting zal nog veranderen. Daarom is de hier aangegeven AOW-leeftijd ook een verwachting. Vijf jaar voordat men met AOW gaat, wordt de AOW-leeftijd vastgelegd. Dan is pas zeker wanneer de AOW wordt uitgekeerd.

De tabel gaat door tot de AOW-leeftijd in 2060, omdat het CBS op dit moment de levensverwachting tot 2060 voorspelt.