Beschouwing over inkoop jeugdhulp, kwaliteit en verantwoording

Beschouwing op de manier waarop jeugdhulp wordt ingekocht en hoe de verantwoording wordt ingericht, en of dit gevolgen heeft voor de inzet van tijdige en passende jeugdhulp.