Contouren strategische sturing portfolio van nationale onderzoeksinstituten

Dit document schetst contouren van de wijze waarop de besturen van KNAW en NWO opvolging willen geven aan de aanbevelingen van de portfoliocommissie wat betreft de strategische sturing van het portfolio.