Overzicht van alle betrokkenen bij de FATF controle in 2021

Om witwassen en terrorismefinanciering internationaal aan te pakken is door de G7 de Financial Action Task Force (FATF) opgericht. Nederland is ook deelnemer van deze Taskforce. In 2021 controleert de FATF of Nederland zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt.