Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019-2021

Beleidsregels  en aanvraagstramien voor subsidie uit het Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019-2021.

Bijlage bij Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019-2021: appendix II corporate rates