Vindplaatsen Tijgermuggen Veenendaal 2016. NVWA 16-2428

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 augustus 2019 is de NVWA (Voedsel en Waren Autoriteit) gebonden informatie over vindplaatsen van Tijgermuggen openbaar te maken. De afdeling heeft geoordeeld dat dit milieu informatie inhoudt waarin geen belangenafweging in de zin van de Wob kan plaatsvinden.