Bijlage 1 - Advies GTS Finaal advies inzake maatregelen reductie Groningenproductie

Brief van Gasunie transport services aan minister Wiebes over het finaal advies over maatregelen om de Groningenproductie te reduceren.