Bijlage 3 - SodM advies over veiligheidsimplicaties verdere verlaging van het gaswinningsniveau in het gasjaar 2019-2020

Brief van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan minister Wiebes over veiligheidsimplicaties van verdere verlaging van het gaswinningsniveau in het gasjaar 2019-2020.