Factsheet: Koopkrachtramingen 2020

Deze factsheet is gebaseerd op bijlage 5.2 bij de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2020, getiteld ‘Koopkracht en specifieke inkomensaspecten’.