Politiek prominente personen

Lijst met functies die in Nederland als politiek prominent worden gekwalificeerd. 

Naar personen met een dergelijke functie moet bij transacties een verscherpt cliëntenonderzoek worden verricht. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd door: 

  • aan- of verkopers van goederen;
  • bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen;
  • makelaars of bemiddelaars in onroerende zaken;
  • taxateurs van onroerende zaken;
  • exploitanten van pandhuizen;
  • domicilieverleners.

De lijst is een uitwerking van artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, witwassen.