Bijlage totstandkoming gespecificeerde toestemming

De minister voor Medische Zorg en Sport streeft naar gegevensuitwisseling in de zorg binnen de behandelrelatie en niet met beschikbaarstelling vooraf. Sommige zorginfrastructuren wisselen echter niet pas informatie uit als er een behandelrelatie is, maar maken gegevens opvraagbaar voor nog onbekend later gebruik. Op deze infrastructuren is gespecificeerde toestemming van toepassing.