Beslisboom: Toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten

Aan de hand van dit stappenplan kunt u vaststellen of u vergunningplichtig bent onder de Wet natuurbescherming. En welke instrumenten u kunt inzetten om voor een natuurvergunning in aanmerking te komen.