Aanscherping exportcontrolebeleid Turkije na de inval van het Turkse leger in Noord-Syrië

Op 11 oktober 2019 heeft het kabinet besloten in reactie op de Turkse inval in Noord-Syrië het Nederlandse wapenexportbeleid ten aanzien van Turkije aan te scherpen. Tot nader order worden alle nieuwe vergunningsaanvragen voor de export van militaire goederen naar Turkije aangehouden en worden geen nieuwe vergunningen afgegeven. Dit geldt alleen voor militaire goederen en dual-use goederen met militair eindgebruik. Ook andere EU-partners, zoals Frankrijk, Duitsland, Zweden, Finland, Noorwegen en België, hebben hun nationale wapenexportbeleid aangescherpt.

Op 26 november 2019 is dit beleid op een aantal punten nader ingevuld, met als belangrijkste punten:

  • Het beleid geldt voor vergunningen met Turkije als eindbestemming. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken beoordeelt vergunningen voor goederen die via Turkije naar een andere eindbestemming gaan op basis van de acht criteria uit het EU Gemeenschappelijk Standpunt over wapenexport.
  • De Rijksoverheid verwijdert Turkije van de landenlijst van mogelijke eindbestemmingen voor een globale vergunning.
  • Voor zendingen die voortkomen uit leveringen waarvoor eerder een exportvergunning is afgegeven (bijvoorbeeld onderhoud, vervanging en reparatie van een eerder geleverd militair goed) gaat een presumption of denial gelden. Wanneer onomstotelijk vaststaat dat deze goederen niet in Syrië worden ingezet, toetst de Rijksoverheid de vergunningen aan de acht criteria uit het EU Gemeenschappelijk Standpunt over wapenexport.
  • Bedrijven die al een geldige vergunning hebben voor Turkije, worden benaderd met het verzoek vrijwillig af te zien van het gebruik van deze vergunning. Dat geldt alleen als de goederen mogelijk kunnen worden ingezet in Syrië. De vergunning moet voor de beleidswijziging van 11 oktober zijn uitgegeven. 

Lees voor meer informatie de Kamerbrief die Minister Kaag en Minister Blok op 25 november 2019 hebben gestuurd aan de Tweede Kamer.

Update 24 juni 2020
In januari 2020 - 3 maanden na inwerkingtreding van het aangescherpte beleid - heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken dit aangescherpte beleid op Turkije opnieuw bekeken. Het beleid is hierop niet gewijzigd. De ontwikkelingen in de regio worden continue gemonitord.

Vragen

Voor eventuele vragen over het Nederlandse wapenexportbeleid kunt u bij het ministerie van Buitenlandse Zaken contact opnemen, via e-mail, met dvb-wapenexport@minbuza.nl.