Aanscherping exportcontrolebeleid Turkije na de inval van het Turkse leger in Noord-Syrië

Op 11 oktober 2019 heeft het kabinet besloten in reactie op de Turkse inval in Noord-Syrië het Nederlandse wapenexportbeleid ten aanzien van Turkije aan te scherpen. Tot nader order worden alle nieuwe vergunningsaanvragen voor de export van militaire goederen naar Turkije aangehouden en worden geen nieuwe vergunningen afgegeven. Ook andere EU-partners, zoals Frankrijk, Duitsland, Zweden, Finland, Noorwegen en België, hebben hun nationale wapenexportbeleid aangescherpt.

Vragen

Voor eventuele vragen over het Nederlandse wapenexportbeleid kunt u bij het ministerie van Buitenlandse Zaken contact opnemen, via e-mail, met dvb-wapenexport@minbuza.nl.