Bijlage overzicht maatregelen en moties/toezeggingen