Overzicht huisvesting vergunninghouders 1 november 2019

Overzicht met de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders.