Toezichtarrangement Waarderingskamer

In november 2019 is het toezichtarrangement van de Waarderingskamer geactualiseerd. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het vorige toezichtarrangement is de nadere uitwerking van de diverse rollen van het ministerie van Financiën ten opzichte van de Waarderingskamer. Hierbij is aangesloten bij de circulaire ‘Governance ten aanzien van ZBO’s’.