Bestuurskosten Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit juli 2019

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit.