Visual Maatregelenpakket Stikstof korte termijn

Met een pakket aan maatregelen gaat het kabinet de stikstofproblematiek aanpakken. Het kabinet begint met drie maatregelen die op korte termijn in te voeren zijn en die snel leiden tot een daling van de stikstofneerslag op Natura2000-gebieden. Zo versterken we de natuur en komt de vergunningverlening verder op gang.