Indicatie herverdeeleffect vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs per bestuur

In dit bestand staan per schoolbestuur de voorlopige herverdeeleffecten van de vereenvoudiging van de bekostiging voor het voortgezet onderwijs.

Deze gegevens en een toelichting zijn ook beschikbaar in de informatietool Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs.