Essay Kijken in een spiegel van de toekomst

Voor de totstandkoming van de Langetermijnstrategie klimaat is naast rapporten en consultaties gebruik gemaakt van de inbreng van een aantal experts van planbureaus, onderzoeksinstellingen en universiteiten. Voor verschillende denkbare perspectieven is gericht een aantal wetenschappers aangezocht om een essay te schrijven over wat zij binnen dat perspectief zien als belangrijke kwestie voor de lange termijn.

De essays geven geen totaalbeeld van de uitdagingen van de klimaattransitie, maar beslaan wel een breed palet aan invalshoeken. Ze hebben ook gediend als bijdragen aan een discussiebijeenkomst die in september 2019 over het lange-termijn klimaatbeleid is gehouden. Aan het essay van het SCP is voorts een aparte expertbijeenkomst vooraf gegaan.

Het betreft de volgende essays:

De inhoud van de essays is voor verantwoordelijkheid van de auteurs.