Achtergronddocument Verkenning bevolking 2050

Dit rapport bevat een overzicht van recent gepubliceerde toekomstverkenningen op het gebied van bevolking, fysieke omgeving, onderwijs, economie en arbeidsmarkt, het sociale culturele domein en gezondheid en zorg.