Knelpunten en oplossingsrichtingen in de Gemeentewet en Provinciewet

Notitie naar aanleiding van regiobijeenkomsten in het kader van het programma Ruimte in Regels.