Openstelling burgemeestersvacature Twenterand

HERNIEUWDE OPENSTELLING

De burgemeestersvacature Twenterand is eerder in de Staatscourant van 10 oktober 2019 gepubliceerd. De publicatie van de burgemeestersvacature van Twenterand vindt nu nogmaals plaats. Degenen die al eerder hebben gereageerd op deze vacature, hoeven niet opnieuw te reageren. Nieuwe kandidaten worden uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Twenterand (circa 33.900 inwoners), vacant sinds 18 mei 2017.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 8.560,55 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester, het verslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie is te downloaden via de internetsite  www.overijssel.nl/burgemeestertwenterand
Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel via telefoonnummer: 038-4999343 en 038-4999342 of via een e-mail naar burgemeesterszaken@overijssel.nl

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.

Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Sollicitatiebrieven kunnen per post gestuurd worden naar:

De commissaris van de Koning in de provincie Overijssel

De heer ir. A.P. Heidema
Postbus 10078
8000 GB  ZWOLLE

Onder vermelding van Persoonlijk en Kabinet op de enveloppe.
Het is tevens mogelijk online te solliciteren via de knop “direct solliciteren”  op de internetsite www.overijssel.nl/burgemeestertwenterand  

Sollicitaties moeten vóór 13 maart 2020  worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.