Youth at Heart

De overgrote meerderheid van de bevolking in de landen in de focusregio’s van het beleid van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (de Sahel, de Hoorn van Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika) is jong. Dat biedt enorme kansen en stevige uitdagingen. Zo komen in Afrika jaarlijks twaalf miljoen jongeren op de arbeidsmarkt, terwijl er maar drie miljoen banen bijkomen. De uitdagingen op het gebied van werk en onderwijs voor jonge vluchtelingen, ontheemden en jongeren binnen kwetsbare gastgemeenschappen zijn nog groter. Jongeren staan aan het begin van hun leven en hebben recht op de juiste vaardigheden, kennis en kansen om te bouwen aan een stabiele toekomst voor henzelf, hun gemeenschappen, hun land en daarmee ook voor Nederland.