Actieplan Toegankelijk Stemmen

De toegankelijkheid van het verkiezingsproces is van groot belang voor een inclusieve samenleving. Personen met een beperking moeten hun democratisch recht op gelijke voet met anderen kunnen uitoefenen. Daarom hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de NVVB en de Kiesraad een actieplan toegankelijk stemmen opgesteld. 

Presentatie Actieplan uitgesteld

In navolging van de geldende adviezen in verband met de coronavirus uitbraak in Nederland is de presentatie van het Actieplan toegankelijkheid tot nader order uitgesteld.