Protocol 'Samen veilig doorwerken'

Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Ook aan bod komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden. Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in het overleg met de Ministers van BZK en I&W met diverse andere bouwbranches en vakbonden aangevuld en vastgesteld.

Ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht kunnen aanleiding geven om het Protocol aan te vullen of aanvullende informatie te verstrekken. Kijk voor de meest recente informatie, extra advies en tips op de website van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek.