Verslag startbijeenkomst dialoog dragerschap erfelijke aandoeningen

Medisch-specialisten, ethici, ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden buigen zich over de vraag 'Hoe ver mogen we gaan om erfelijke ziekten te voorkomen?’