Bibob-beleid

Het Bibod-beleid geeft extra toelichting op het Bibob-onderzoek dat wordt uitgevoerd in de selectieprocedure experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment). Zo staat beschreven wat het doel is van een Bibob-onderzoek en hoe zo'n onderzoek verloopt.