Verplicht format bijlage onderbouwing en evaluatie (Veenplan 1e fase)

Publicatie over de onderbouwing en evaluatie van de inzet en maatregelen in de veenweidegebieden (Veenplan 1e fase). Dit plan bevat maatregelen in het kader van het Klimaatakkoord. In veenweidegebieden zorgt een dalende grondwaterstand voor bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen.

Verplicht format bijlage onderbouwing en evaluatie (Veenplan 1e fase) (PDF | 2 pagina's | 178 kB)