Coronavirus: Poster 'Wat kunnen veiligheidsregio's extra doen bij de bestrijding van het coronavirus?'

Veiligheidsregio's hebben extra mogelijkheden om brandhaarden van het coronavirus te voorkomen en onder controle te krijgen. Deze lokale en regionale maatregelen richten zich op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte, zodat het virus zich niet verder verspreidt.