Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

Door het steun- en herstelpakket krijgen bedrijven en werkenden meer duidelijkheid voor langere tijd (tot 1 juli 2021). Ook neemt het kabinet aanvullende sociale maatregelen om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderde samenleving en economie.