Lijst met zorgberoepen die in aanmerking komen voor prioriteitstesten

De lijst met zorgberoepen is een hulpmiddel bij het maken van een afspraak voor testen op corona met prioriteit. De lijst verduidelijkt welke beroepen of functies in aanmerking komen. Deze lijst is niet volledig. 

Het is dus niet zo dat alleen beroepen op die lijst in aanmerking komen voor voorrang. Ook zorgmedewerkers met een beroep dat niet op de lijst staat kunnen gebruik maken de prioriteitsregeling. Natuurlijk geldt wel dat zij aan de voorwaarden moet voldoen. Zij moeten bijvoorbeeld klachten hebben. En zij geven essentiële zorg die zonder hen geen doorgang kan vinden. Dat geldt net zo goed voor de beroepen en functies die wel genoemd staan op de lijst.