Bericht gemeentenieuws over de inwerkingtreding van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet treedt per 1 januari 2021 in werking.

In deze pdf vindt u meer informatie over:

  • de belangrijkste wijzigingen;
  • het overgangsjaar 2021;
  • wat er per 1 januari aan ICT-ondersteuning klaar staat (aan de slag met);
  • de ondersteunende dienstverlening vanuit de VNG;
  • en de mogelijkheden om gebruik te maken van eenovergangstermijn.

Informatie over de inwerkingtreding van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet (PDF | 4 pagina's | 139 kB)