Servicedocument voor schoolbesturen funderend onderwijs coronavirus COVID-19 - versie 23 januari

Dit servicedocument geeft schoolbesturen handvatten bij de uitvoering van de landelijke maatregelen COVID-19. Het document is gebaseerd op de situatie zoals die geldt op 23 januari 2021.