Bestuurlijke afspraken crisisdiensten GGZ, PG, VG

In 2020 zijn de Wzd en Wvggz van kracht geworden. Daarmee wordt beoogd de rechtspositie van cliënten te verbeteren.

Bestuurlijke afspraken crisisdiensten GGZ, PG, VG (PDF | 2 pagina's | 104 kB)