Overzicht 'Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 3'

Door het steun- en herstelpakket krijgen bedrijven en werkenden meer duidelijkheid voor langere tijd. Ook neemt het kabinet aanvullende sociale maatregelen om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderde samenleving en economie.