Poster 'Werken op de bouwplaats'

Deze poster is ontwikkeld om veilig te kunnen doorwerken op de bouwplaats tijdens de coronacrisis. In de poster zjjn regels opgenomen waaraan men zich moet houden.