Model G-1 (Elektronisch verzoekschrift volmachtgever)

Met dit formulier dient de kiezer een verzoekschrift in om bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 bij volmacht te stemmen.