Uitvoeringstoets IvhO Besluit landelijk register kinderopvang

Reactie van de Inspectie van het Onderwijs op het voorstel van wijziging van het Besluit landelijk register kinderopvang register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang (Besluit LRK) verband houdend met het wetsvoorstel voor Ouderparticipatie crèches.