Deel 2 bijlagen bij Wob-verzoek FSV/zwarte lijsten (Financiën)

Openbaar gemaakte documenten naar aanleiding van een verzoek om documenten over over FSV, zwarte lijsten en andere applicaties die kunnen leiden tot 'selectie-bias'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Deel 2 bijlagen bij Wob-verzoek FSV/zwarte lijsten (Financiën) (PDF | 70 pagina's | 20,9 MB)

Openbaar gemaakte documenten 137-146 (PDF | 70 pagina's | 18,9 MB)

Openbaar gemaakte documenten 146-151 (PDF | 70 pagina's | 20,5 MB)

Openbaar gemaakte documenten 151-162 (PDF | 70 pagina's | 20,3 MB)

Openbaar gemaakte documenten 162-165 (PDF | 70 pagina's | 23,3 MB)

Openbaar gemaakte documenten 165-173 (PDF | 70 pagina's | 28,5 MB)

Openbaar gemaakte documenten 173-176 (PDF | 70 pagina's | 12 MB)