Bestuurskosten ministerie van Economische Zaken en Klimaat januari 2021

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat.