Instroom WAHV-beschikkingen snelheid en verkeerslichten per digitale paal per provincie

 Uitgevraagde periode: 1-jan-2020 t/m 31-dec-2020.