Poster: Steunpakket voor welzijn en leefstijl in coronatijd

Door corona moeten we thuiswerken, is het onderwijs (gedeeltelijk) gesloten en zijn de mogelijkheden voor sociaal contact zeer beperkt. Dit heeft veel impact op het sociale en mentale welzijn van veel Nederlanders. Met het steunpakket voor welzijn en leefstijl in coronatijd komt € 200 miljoen extra beschikbaar voor een hele serie initiatieven die eenzaamheid tegengaan, meer sociaal contact mogelijk maken en gezonder leven bevorderen.