Algemene criteria thuiswerken - handreiking

De situatie rond het coronavirus is zeer zorgelijk. Thuiswerken is vanaf het begin van de pandemie een belangrijke maatregel tegen de verspreiding van het virus. We moeten alles op alles zetten om samen het virus een halt toe te roepen. Dat betekent ook thuiswerken tenzij het niet anders kan. Deze criteria – opgesteld met werkgevers- en werknemersorganisaties – helpen daarbij.