Fiche 2 Aanbeveling COVID-19 monitoring afvalwater

Fiche (document) van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Aanbeveling van de Commissie van een gemeenschappelijke aanpak voor de invoering van systematisch toezicht op de aanwezigheid van SARS-CoV-2 en varianten daarvan in afvalwater in de EU.