Tijdlijn Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op het herstel én de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Dit document geeft de tijdlijn van het programma weer voor de komende tijd.

Tijdlijn Nationaal Programma Onderwijs

  • Februari 2021: bekendmaking Nationaal Programma Onderwijs
  • Maart 2021: Scholen ontvangen brief met nadere informatie
  • April 2021: Scholen brengen in kaart via een scan welke problemen en behoeftes er zijn bij leerlingen en school
  • Mei 2021: Scholen kiezen op basis van de scan uit een keuzemenu welke maatregelen ze gaan nemen
  • Juni 2021: Scholen horen welk budget er per leerling beschikbaar is vanuit het Nationaal Programma Onderwijs
  • Voor start schooljaar 2021/2022: Scholen hebben een schoolprogramma opgesteld met alle maatregelen voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. De Medezeggenschapsraad moet dit goedkeuren.
  • Start schooljaar 2021/2022: budget wordt uitgekeerd, start uitvoering schoolprogramma
  • Jaarverslag: Scholen rapporteren over aanpak en resultaten