Zelftesten in hoger onderwijs

U kunt als student of medewerker in het hoger onderwijs gebruik maken van gratis zelftesten. De meeste studenten en medewerkers kunnen deze zelftesten aanvragen via de website www.zelftestonderwijs.nl Sommige instellingen organiseren zelf hun zelftesten. Als dit het geval is, hoort u dit van uw instelling en krijgt u via hen de zelftesten.

Doel zelftesten hoger onderwijs

Het doel van de zelftesten is om het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland omlaag te brengen. Als u een gratis zelftest gebruikt, weet u namelijk eerder of u besmet bent met het coronavirus. Op die manier kan het virus zich minder makkelijk ongemerkt verspreiden.  

Zelftesten zijn vrijwillig en instellingen doen geen controle

Of u een zelftest gebruikt is altijd vrijwillig en gebeurt zelfstandig. Als u geen zelftest wil gebruiken, is dat geen reden om niet naar de instelling te kunnen komen. U hoeft ook geen bewijs van een negatieve test te laten zien om toegang te krijgen tot de onderwijsinstelling.

Voor meer informatie over zelftesten in het onderwijs en als u zelftesten wilt aanvragen gaat u naar www.zelftestonderwijs.nl.