Risicogericht grootschalig testen - Informatie over de pilots

In vier pilots is onderzocht hoe risicogericht grootschalig testen kan bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus.