Tussentijdse resultaten Stemmen vanuit het buitenland

De tussentijdse resultaten van de online enquête. In dit overzicht zijn de respondenten opgenomen die tot en met 22-05-2020 op de vragenlijst hebben gereageerd.

De online enquête is in de eerste helft van 2020 uitgezet bij 30 verenigingen van Nederlanders in 16 landen. Door middel van de enquête is geprobeerd te achterhalen of Nederlanders die in het buitenland wonen knelpunten ervaren als zij zich willen registreren om vanuit het buitenland te stemmen bij de verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europees Parlement.